Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες

20 χρόνια, προετοιμάζουμε και θωρακίζουμε την επιχείρησή σας γιατί… βλέπουμε πιο μακριά.

Μία θέση κλειδί για την υγιή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ανάπτυξη κάθε σύγχρονης επιχείρησης η οποία ανεξάρτητα από…

Μία κομβική θέση που συμβάλλει καίρια στην εύρυθμη, έγκαιρη και ασφαλή λειτουργία κάθε επιχείρησης.. Η αναγκαιότητα…

Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στους τομείς των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας αποτελούν σημαντική παράμετρο…

Η βαρύτητα του ρόλου του Επιβλέποντα Μηχανικού αποδεικνύεται από το γεγονός πως ήδη από το στάδιο έκδοσης δομικής…

Τόσο κατά τη μελέτη του έργου όσο και κατά την εκτέλεσή του, ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας…

Οι δυνητικοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον αντιμετωπίζονται με μεγάλη σοβαρότητα από τις επίσημες…

Ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε ένα εργασιακό περιβάλλον, ακόμη και αν αυτό δε συγκαταλέγεται στα υψηλού κινδύνου…

Η σήμανση στους χώρους εργασίας και ιδιαιτέρως όταν αυτή σχετίζεται με τον τομέα της ασφάλειας, αποτελεί ένα απαραίτητο…

Όπως και στους φυσικούς παράγοντες έτσι και στους αέριους ρύπους, αποτελεί επιβεβλημένη υποχρέωση του εργοδότη η…

Υπάρχουν πολλοί ενδογενείς αλλά και εξωγενείς παράγοντες που διαμορφώνουν και επηρεάζουν καίρια και πολυποίκιλα ένα…

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης, κατασκευής, εγκατάστασης και συντήρησης…

«Ποιότητα σημαίνει να το κάνεις καλά όταν κανένας δε βλέπει.» Η φράση του Henry Ford συμπυκνώνει απόλυτα την αντίληψη…

Η εξέλιξη αποτελεί ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου.

Στους χώρους των αποθηκών εγκυμονούν κίνδυνοι για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων, προερχόμενοι από την διαχείριση των αποθηκευμένων ειδών είτε αυτή γίνεται χειρωνακτικά ή µε την χρήση μηχανικών μέσων … 

Πυρασφάλεια είναι το σύνολο των μέτρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τη μείωση, στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, των πυρκαγιών και την αντιμετώπιση των κινδύνων από αυτές …

Πρώτες βοήθειες είναι η ακολουθία ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιούνται βήμα προς βήμα με σκοπό καταρχάς την αποφυγή του θανάτου, κατά δεύτερον να εμποδίσουν περισσότερο την επιδείνωση της κατάστασης …

Ως χειρωνακτική διακίνηση φορτίων (Χ∆Φ) νοείται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εργασίες που εκτελούνται από έναν ή περισσότερους εργαζόμενους: η ανύψωση, το κράτημα, η απόθεση, η ώθηση, η έλξη, η μεταφορά …

Κάθε εργαζόμενος αποκτά πρόσβαση σε μία καινοτόμο online πλατφόρμα ενημέρωσης και υποστήριξης σε θέματα ψυχολογικής υγείας, διατροφικές συμβουλές, ασκήσεις ενδυνάμωσης και αποφυγής κινδύνων μυοσκελετικών διαταραχών (MSDs)

Εξασφαλίστε την ψυχολογική & σωματική ευεξία των συνεργατών σας, των υπαλλήλων σας εντός αλλά και εκτός του εργασιακού χώρου, με τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες και πολιτικές well-being για εταιρείες και επιχειρήσεις, από την PROVISION S.A.

elEL