Τεχνικός Ασφαλείας

Τεχνικός Ασφάλειας

Μία κομβική θέση που συμβάλλει καίρια στην εύρυθμη, έγκαιρη και ασφαλή λειτουργία κάθε επιχείρησης.. Η αναγκαιότητα ύπαρξης της θέσης του Τεχνικού Ασφαλείας σε κάθε επιχείρηση, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση και επιβεβλημένη από το νόμο, (38502010) , και για την εκτέλεση τεχνικών έργων (Προεδρικό Διάταγμα 1796).

Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι επιφορτισμένος με όλα τα θέματα ασφάλειας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, καθώς είναι εκείνος που μέσω υποδείξεων και ελέγχων, κατευθύνει τους υπεύθυνους της επιχείρησης και του εργοταξίου ως προς τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζομένους. Στις αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας περιλαμβάνονται:

  • Οδηγίες για την επιλογή των κατάλληων μέσων ατομικής προστασίας.
  • Ο τακτικός έλεγχος των μηχανημάτων και του εξοπλισμού.
  • Ο έλεγχος των μεθόδων εργασιών που χρησιμοποιούνται κάθε φορά.
  • Η διερεύνηση τυχόν ατυχημάτων και των αιτίων τους καθώς και η μέριμνα για την αποτροπή επανάληψής τους.
  • Ο σχεδιασμός και η εποπτεία ασκήσεων αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.
  • Η σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης.
  • Η στενή συνεργασία του με τον Ιατρό Εργασίας

H PROVISION διαθέτοντας ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα συνεργατών στον τομέα της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας, σας προσφέρει τη δυνατότητα να συνεργαστείτε με διαπιστευμένους και με υψηλό επίπεδο κατάρτισης, επαγγελματίες του χώρου. Επαγγελματίες που μπορούν να διαμορφώσουν ένα σύγχρονο και ασφαλές πλαίσιο για τους εργαζομένους σας και με πολλαπλά οφέλη για την επιχείρησή σας.