Συντονιστής Ασφαλείας & Υγείας

Συντονιστής Ασφάλειας & Υγείας

(1568/85,N.3850/2010 το Π.Δ. 17/96, το Π.Δ. 294/88 και το Π.Δ. 305/96.)

Σε όλα τα τεχνικά έργα και ιδιαιτέρως στα σύνθετα και μεγάλα (υπεργολαβίες, κοινοπραξίες κ.ά.), η σύμπραξη πολλών και διαφορετικών εργαζομένων και ειδικοτήτων, συνοδεύεται και από πολυποίκιλους εν δυνάμεις κινδύνους. Μία από τις βασικότερες γραμμές άμυνας έναντι αυτών, αποτελεί ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας.

Τόσο κατά τη μελέτη του έργου όσο και κατά την εκτέλεσή του, ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας είναι επιφορτισμένος με τη δημιουργία ενός ενοποιημένου περιβάλλοντος ασφάλειας για όλες τις ομάδες εργαζομένων, λαμβάνοντας τη δέουσα προσοχή για τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε μίας ξεχωριστά.

Μέσα από τη συντονιστική του δράση φροντίζει για τον έλεγχο, την εποπτεία, την οργάνωση και τη διαμόρφωση όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με την πρόληψη κινδύνων για την ανθρώπινη ζωή και υγεία. Βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους Τεχνικούς Ασφαλείας και τους Ιατρούς Εργασίας που δραστηριοποιούνται στο έργο, φροντίζοντας όχι μόνο για την πρόληψη των ατυχημάτων στο ανθρώπινο δυναμικό των εργαζομένων αλλά και όσων εκτίθενται έμμεσα ή άμεσα σε πιθανούς κινδύνους από την εκτέλεση των εργασιών (περίοικοι εργοταξίου).

Στην PROVISION έχοντας μία πολύχρονη εμπειρία σε ιδιαιτέρως σύνθετα και απαιτητικά έργα, είμαστε σε θέση να θωρακίσουμε νομικά την επένδυσή σας και το κυριότερο, να διασφαλίσουμε τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και αποτελεσματικότητας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας.

elEL