Μετρήσεις Φυσικών Παραγόντων

Μετρήσεις Φυσικών Παραγόντων

Υπάρχουν πολλοί ενδογενείς αλλά και εξωγενείς παράγοντες που διαμορφώνουν και επηρεάζουν καίρια και πολυποίκιλα ένα εργασιακό περιβάλλον. Πολλές φορές αυτοί οι παράγοντες μπορούν να συμβάλλουν αρνητικά όχι μόνο στην αποδοτικότητα αλλά στην ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων μίας επιχείρησης. Γι΄ αυτό και οι μετρήσεις φυσικών παραγόντων συγκαταλέγονται στις κύριες νομοθετικές υποχρεώσεις ενός εργοδότη τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Ως φυσικοί παράγοντες σε έναν εργασιακό χώρο, μπορούν να οριστούν ο θόρυβος, οι κραδασμοί, ο φωτισμός, η θερμοκρασία, η υγρασία κτλ. Για τη μέτρησή τους απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός και έμπειρο προσωπικό, καθώς πολλές φορές τα αίτια εκδήλωσης αυτών των παραγόντων δεν είναι άμεσα και ευδιακρίτως αντιληπτά.

Η PROVISION προσφέρει εκτός από πιστοποιημένες υπηρεσίες μέτρησης Φυσικών Παραγόντων, ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης ως προς την εξάλειψη τέτοιων φαινομένων. Στόχος μας, η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος εργασίας που θα σέβεται και θα προστατεύει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων μίας επιχείρησης, πολλαπλασιάζοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητά τους

elEL