Μετρήσεις Αερίων Ρύπων

Μετρήσεις Αερίων Ρύπων

Όπως και στους φυσικούς παράγοντες έτσι και στους αέριους ρύπους, αποτελεί επιβεβλημένη υποχρέωση του εργοδότη η διενέργεια μετρήσεων μέσω διαπιστευμένων συνεργατών.

Το ζήτημα των αέριων ρύπων είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για κάθε επιχείρηση, καθώς σε παρεκκλίνοντα του φυσιολογικού εργασιακά περιβάλλοντα, οι συνέπειες τέτοιων αόρατων βλαπτικών παραγόντων, μπορεί να είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντικές για την υγεία των εργαζομένων σε αυτά.

Μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών της PROVISION, μπορείτε να έχετε πλήρως πιστοποιημένες μετρήσεις για όλους τους αέριους ρύπους. Ενδεικτικά:

  • Αιωρούμενα σωματίδια
  • Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα
  • Διοξείδιο του θείου
  • Βαρέα μέταλλα
  • Διοξίνες και φουράνια
  • Πτητικές οργανικές ενώσεις
  • Σκόνη

Ακολουθώντας όλα τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης για τις δειγματοληψίες που πραγματοποιούν τα συνεργεία μας αλλά και τα συνεργαζόμενα με την PROVISION εργαστήρια, μπορούμε όχι μόνο να εντοπίσουμε όλους τους “αόρατους” εχθρούς της επιχείρησής σας αλλά και να συμβάλουμε ουσιαστικά στην εξάλειψή τους.

elEL