Μελέτες Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας

Μελέτες Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας

Ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε ένα εργασιακό περιβάλλον, ακόμη και αν αυτό δε συγκαταλέγεται στα υψηλού κινδύνου (βιομηχανικοί χώροι, αποθήκες κτλ.) αλλά πρόκειται απλώς για τα γραφεία μίας επιχείρησης, είναι πάντα υψηλός και δυστυχώς από τους πλέον διαδεδομένους, με τραγικές συνέπειες.

Η PROVISION μέσα από την πολύχρονη εμπειρία της μπορεί να συμβάλλει καίρια στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος εργασίας που να εκπληρώνει τις υψηλότερες προδιαγραφές Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας (Ενεργητική & Παθητική). Μέσα από το φάσμα υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, μπορούμε να κατασβέσουμε όλες τις ανησυχίες και αμφιβολίες που πιθανότατα έχετε για τα επίπεδα πυρασφάλειας της επιχείρησής σας, μέσω:

  • Εκπόνησης μελετών Πυροπροστασίας για κτιριακές δομές και μηχανολογικό εξοπλισμό.
  • Επιτόπιων ελέγχων ορθής λειτουργίας των μέσων Πυρασφάλειας.
  • Τεκμηριωμένων και συνεπών με την ελληνική νομοθεσία, σχεδίων εκκένωσης και διαφυγής.
  • Εμπεριστατωμένων μελετών σήμανσης ασφαλείας και οδεύσεων διαφυγής.
  • Προγραμμάτων εκπαίδευσης ομάδων Πυρασφάλειας.
  • Ασκήσεων ετοιμότητας.
elEL