Μελέτες Επαγγελματικού Κινδύνου

Μελέτες Επαγγελματικού Κινδύνου

Οι δυνητικοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον αντιμετωπίζονται με μεγάλη σοβαρότητα από τις επίσημες αρχές, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ορίζοντας την επονομαζόμενη «Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου» ως μία από τις σημαντικότερες νομοθετικές υποχρεώσεις κάθε εργοδότη που απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο στην επιχείρησή του (Ν. 38502010, άρθρο 43).

Οι κίνδυνοι που απορρέουν από την επαγγελματική έκθεση των εργαζομένων στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος, όχι μόνο μπορούν να προβλεφθούν αλλά και να αποσοβηθούν μέσα από τις εμπεριστατωμένες μελέτες και υπηρεσίες που σας προσφέρει η PROVISION. Εφαρμόζοντας διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα μελέτης εντοπισμού και εξακρίβωσης δυνητικών κινδύνων, είμαστε σε θέση να θωρακίσουμε την επιχείρησή σας και κυρίως την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σας, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και παραγωγικότητας.

elEL