Ιατρός Εργασίας

Ιατρός Εργασίας

Μία θέση κλειδί για την υγιή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ανάπτυξη κάθε σύγχρονης επιχείρησης η οποία ανεξάρτητα από την επιβεβλημένη από το νόμο (Ν. 38502010) εργοδοτική της υποχρέωση, έχει αντιληφθεί πως η διαμόρφωση ενός κλίματος υγείας και ασφάλειας για τους εργαζομένους της, αποτελεί στις μέρες μας, σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ο Ιατρός Εργασίας εκτός από τις υπηρεσίες που προσφέρει σε πρακτικό αλλά και εκπαιδευτικό επίπεδο, αποτελεί σημαντικό ρυθμιστικό παράγοντα αύξησης της ποιοτικής και ποσοτικής παραγωγικότητας του προσωπικού μίας επιχείρησης ή βιομηχανίας, καθώς διασφαλίζει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν σε αυτό να παράγει έργο μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων και των απουσιών λόγω ασθένειας.

Η αναγκαιότητα της ύπαρξης Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις και στη βιομηχανία αποδεικνύεται από τη βαρύτατες κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν από τις αρμόδιες αρχές, τόσο κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου όσο και κατά τη διερεύνηση κάποιου εργατικού ατυχήματος.

Γιατί PROVISION;

Διαθέτοντας το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα, είμαστε σε θέση να καλύψουμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και βιομηχανίας, εναρμονίζοντάς τες με τις επιταγές της νομοθεσίας και να παρέχουμε ένα σύγχρονο περιβάλλον ασφάλειας και αποδοτικότητας για τους εργαζομένους σας.

elEL