Ιατρικές Υπηρεσίες

Ιατρικές Υπηρεσίες

Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στους τομείς των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας αποτελούν σημαντική παράμετρο για τη διαμόρφωση και διατήρηση ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Ο συνδυασμός αυτών των υπηρεσιών και του Ιατρού Εργασίας, ολοκληρώνουν την εναρμόνισή σας με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 38502010, Π.Δ.171996, Π.Δ.398199438502010, Π.Δ.1861995) και διασφαλίζουν το σημαντικότερο κεφάλαιο για την επιχείρησή σας. Την ασφάλεια, την ευζωία και την υγεία των εργαζομένων σας και ιδιαιτέρως εκείνων των ειδικοτήτων που ενέχουν τον κίνδυνο έκθεσης σε βιολογικούς ή άλλους επικίνδυνους παράγοντες!

Εμβολιασμοί

Στην PROVISION καλύπτουμε όλες τις εμβολιαστικές ανάγκες των εργαζομένων της επιχείρησής σας, που απορρέουν από τους νόμους 38502010 και Π.Δ.1861995. Βάση του εργασιακού αντικειμένου κάθε κατηγορίας προσωπικού, φροντίζουμε για τους κατάλληλους εμβολιασμούς, όπως:

  • Ηπατίτιδα Α
  • Ηπατίτιδα Β
  • Αντιτετανικός
  • Αντιγριπικός

Εξετάσεις Υγείας

Στην PROVISION, σας προσφέρουμε μία πλειάδα εξετάσεων υγείας που καλύπτουν τόσο τις πρακτικές ανάγκες του προσωπικού της επιχείρησής σας, όσο και τις επιτακτικές ανάγκες της νομοθεσίας όπως:

  • Μέτρηση οπτικής οξύτητας
  • Ακοομέτρηση
  • Σπιρομέτρηση
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό μας και με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και αξιοπιστίας μέσω της χρήσης του πλέον σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού.

Παροχή Επιστημονικού Προσωπικού

Οι σωστοί και καταρτισμένοι συνεργάτες αποτελούν θεμελιώδες κεφάλαιο για την επιχείρησή σας σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής σας δραστηριοποίησης. Πολύ περισσότερο για έναν τόσο σημαντικό τομέα, όπως αυτός της υγείας. Στην PROVISION σας παρέχουμε τη δυνατότητα στελέχωσης του Ιατρείου Εργασίας της επιχείρησής σας με επιστημονικό και ιατρικό προσωπικό υψηλού επιπέδου και εμπειρίας, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες σας. Από το σχεδιασμό μέχρι την εφαρμογή και διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου παροχής Υπηρεσίων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα ειδικοτήτων και συνεργατών, τις ενδεδειγμένες για τις ανάγκες σας, επιλογές και λύσεις.

elEL