Επιβλέπων Μηχανικός

Επιβλέπων Μηχανικός

Η βαρύτητα του ρόλου του Επιβλέποντα Μηχανικού αποδεικνύεται από το γεγονός πως ήδη από το στάδιο έκδοσης δομικής αδείας, είναι υποχρεωτικός εκ του νόμου ο ορισμός υπεύθυνου για την κομβική αυτή θέση. Ο Επιβλέπων Μηχανικός είναι υπεύθυνος για μία σειρά καθηκόντων εντός των οποίων περιλαμβάνονται τα εξής κύρια:

  • Ο έλεγχος για την ορθή υλοποίηση της εκδοθείσας μελέτης του έργου.
  • Η διασφάλιση της νομιμότητας των εργασιών σε συνδυασμό με την εκδοθείσα άδεια δόμησης.
  • Η τήρηση των μέτρων ασφαλείας του έργου και των εργαζομένων σε αυτό.

Η κατάλληλη επιλογή Επιβλέποντα Μηχανικού αποτελεί ίσως το κυριότερο βήμα για έναν ιδιοκτήτη ή μία επιχείρηση που επιθυμούν η υλοποίηση των σχεδίων τους να είναι απρόσκοπτη, σύννομη και χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος χρονικών καθυστερήσεων και νομικών κωλυσιεργιών. Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από ένα σταθερό, ποιοτικό και καινοτόμο περιβάλλον συνεργασίας που διασφαλίζεται από το υψηλό επίπεδο συνεργατών της PROVISION.

elEL