Διαχείριση & Ποιότητα Σε Τεχνικά Εργα

Διαχείριση & Ποιότητα Σε Τεχνικά Έργα

«Ποιότητα σημαίνει να το κάνεις καλά όταν κανένας δε βλέπει.» Η φράση του Henry Ford συμπυκνώνει απόλυτα την αντίληψη της PROVISION για το ποια είναι πραγματικά η πεμπτουσία της λέξης “ποιότητα”.

Σε ένα ιδιαιτέρως πολύπλοκο και πολυσύνθετο σε νομικό επίπεδο περιβάλλον όπως είναι αυτό των τεχνικών έργων, δεν πρέπει να υπάρχουν περιθώρια για αμφιβολίες, υποθέσεις και ρίσκα.

Από τις αρχικές μελέτες έως και την κατασκευή ενός έργου, πρέπει να ακολουθούνται με ακρίβεια όλα τα απαραίτητα στάδια και να διασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις που εγγυώνται:

  • Σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, σύμφωνο με όλα τα διεθνή πρότυπα.
  • Εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση εργασιών με τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
  • Απόλυτη εκπλήρωση προϋποθέσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία της επιχείρησης από πρόστιμα & κυρώσεις.

Διαθέτοντας ένα βαρύ και σημαντικό χαρτοφυλάκιο απαιτητικών εργασιών που έχει αναλάβει με επιτυχία, η PROVISION μπορεί να εγγυηθεί μία αδιαπραγμάτευτη εμπειρία συνεργασίας για εσάς και την επιχείρησή σας, αναλαμβάνοντας τον πολύτιμο ρόλο του συνεργάτη που πάντα αναζητούσατε.

elEL