Αρχική

Το "Αποκλείεται Να
Συμβεί...."

Δεν Υπάρχει Στη Φιλοσοφία Μας!

Υπηρεσίες ΕΞΥΠΠ

Οι υπηρεσίες της PROVISION εκπληρώνουν τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, προσφέροντας σε επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εξατομικευμένη αντιμετώπιση και καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες αλλά και στις μελλοντικές τους ανάγκες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΥΠΠ 130462 / 03-09-2001

"20 Χρόνια, Προετοιμάζουμε Και Θωρακίζουμε Την Επιχείρησή Σας Γιατί… Βλέπουμε Πιο Μακριά."

Υπηρεσίες

Μία θέση κλειδί για την υγιή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ανάπτυξη κάθε σύγχρονης επιχείρησης.

Μία κομβική θέση που συμβάλλει καίρια στην εύρυθμη, έγκαιρη και ασφαλή αποπεράτωση κάθε τεχνικού έργου.

Η εξέλιξη αποτελεί ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου.

Κάθε εργαζόμενος αποκτά πρόσβαση σε μία καινοτόμο online πλατφόρμα ενημέρωσης και υποστήριξης σε θέματα ψυχολογικής υγείας, διατροφικές συμβουλές, ασκήσεις ενδυνάμωσης και αποφυγής κινδύνων μυοσκελετικών διαταραχών (MSDs)

Εξασφαλίστε την ψυχολογική & σωματική ευεξία των συνεργατών σας, των υπαλλήλων σας εντός αλλά και εκτός του εργασιακού χώρου, με τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες και πολιτικές well-being για εταιρείες και επιχειρήσεις, από την PROVISION S.A.

Δίπλα Σε Κάθε Επιχειρηματία

Η εταιρεία PROVISION προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε, κάθε σύγχρονη επιχείρηση, έχει ανάγκη.

Τομείς Δραστηριότητας

Ασφάλεια Και Υγεία Σε Επιχειρήσεις

Ανταποκρινόμαστε με επιτυχία και αποτελεσματικότητα σε έναν από τους πλέον σημαντικούς εργοδοτικούς τομείς για μία επιχείρηση

Ασφάλεια Και Υγεία Σε Τεχνικά Εργα

Αιχμή του δόρατος της PROVISION αποτελεί ο τομέας της παροχής υπηρεσιών σε θέματα υγείας και ασφάλειας

Μελέτες Εκκένωσης Κτηρίου

Μελέτες Επαγγελματικού Κινδύνου, Μελέτες Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας, Μελέτες Σήμανσης

Διαχείριση Περιβάλλοντος

Αποτελεί πλέον καθολική παραδοχή πως το περιβάλλον και η προστασία του, πρέπει να αποτελούν μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους στη λειτουργία μίας επιχείρησης

Διασφαλίζουμε τη σωστή και αποδοτική λειτουργία όλων των υλικοτεχνικών υποδομών

Παροχή Υπηρεσιών Σε Θέματα Πιστοποίησης

Η PROVISION σας οδηγεί με σαφή και ακριβή τρόπο στην απόκτηση της επιθυμητής από εσάς πιστοποίησης

elEL