Οι επιχειρήσεις βρίσκονται προστά σε νέες ανάγκες και απαιτήσεις, μπροστά σε νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, μπροστά σε ένα νέο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Η ικανότητα μιας επιχείρησεις να ανταποκριθεί στις νέες αυτές συνθήκες είναι συνυφασμένη με το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων, με την εφαρμογή κανόνων διοίκησης σύγχρονου management και τον εκσυγχρονισμό των δομών της. Είναι επίσης συνυφασμένη με τη χρήση νέων τεχνολογιών και τη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων, με την καινοτομία και την ολική ποιότητα, με τη σύγχρονη εργασιακή κουλτούρα και τον εξανθρωπισμό των εργασιακών σχέσεων.


Στο νέο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, ο παράγοντας άνθρωπος δεν μπορεί παρά να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής της σύγχρονης επιχείρησης. Βρίσκεται στο κέντρο της δράσης της ως φορέας υλοποίησης και εφαρμογής όλων των παραμέτρων που συνθέτουν τη λειτουργία μιας δυναμικής επιχείρησης.


Στον παράγοντα άνθρωπο συμπυκνώνεται η αντοχή και η βιωσιμότητα, η δυναμκή και η ανάπτυξη.

Η πιο ζωτική και προσοδοφόρα επένδυση μιας επιχείρησης είναι ο άνθρωπος.

Όταν μια επιχείρηση επενδύει στον άνθρωπο, επενδύει στην πρόοδο, επενδύει στην ευημερία, επενδύει στην ανάπτυξη, επενδύει στο μέλλον, επενδύει στην επιτυχία της.

 

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
NEA
BREITE MAΣ
 design by internew