Οι συνθήκες εργασίας αποτελούν κρίσιμο συντελεστή για τη λειτουργία, την παραγωγικότητακαι την αποτελεσματικότητα μιας σύγχρονης και δυναμικής επιχείρησης.

Οι συνθήκες στον εργασιακό χώρο αποτυπώνουν και πιστοποιούν την ύπαρξη ή όχι ενδιαφέροντος εκ μέρους της επιχείρησης. Αποτελούν απόδειξη του τρόπου που μια επιχείρηση αντιλαμβάνεται τη συγκρότηση και τη λειτουργία της.


Η συγχρονή επιχειρηματικότητα επιβάλλει ένα ανθρώπινο, φιλικό, υγιεινό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Δημιουργεί συνθήκες που καθιστούν την εργασία έκφραση δημιουργίας. Παρέχει στους εργαζόμενους την αίσθηση πραγματικής ασφάλειας και σιγουριάς. Τροφοδοτεί τη διάθεση για προσφορά. Καλλιεργεί κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλεγύης στους εργαζομένους. Εξουδετερώνει τους πιθανούς κινδύνους από επαγγελματικές ασθένειες.


Οι αντιλήψεις αυτές καθιστούν την επιχείρηση δυναμική, ισχυρή, αποτελεσματική, σύγχρονη. Συμβάλλουν σημαντικά σην αύξηση της παραγωγικότητας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.


Η δημιουργία συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας δεν αποτελεί μόνο θέμα κάποιων τεχνικών ρυθμίσεων. Είναι μια βασική συνιστώσα στην επεξεργασία και εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου που αποτελεί την πυξίδα της επιχείρησης.


Η παροχή υπηρεσιών για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους είναι εγχείρημα που αποφέρει πολλαπλό όφελος στην επιχείρηση: Οικονομικό, εργασιακό, κοινωνικό.


Το κόστος των υπηρεσιών αυτών επιστρέφει ως όφελος στην επιχείρηση.

 

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
NEA
BREITE MAΣ
 design by internew